Recycling

In 2006 werd het terrein gelegen in de Karreweg deels ingericht tot recyclagecentra voor bouw- en slooppuin.

RECYCLEREN = DUURZAAM ONDERNEMEN

Het omvormen van afvalstof tot secundaire bouwstof is niet alleen in milieuopzicht een positieve zaak, het is eveneens goed voor Uw portemonnee. Want secundaire bouwstoffen hebben een betere prijs/kwaliteitsverhouding dan hun primaire tegenhanger.

Wat is nu bouw- en slooppuin?

Alle afvalmateriaal afkomstig van een afbraak;

 • Baksteenpuin
 • Baksteenpuin vermengd met grond
 • Betonbrokken – al dan niet gewapend
 • Funderingsblokken
 • Gewapende betonmassieven – palen – welfsels

Selectieve aanvoer is hierbij onmisbaar. Hoe zuiverder het afval, hoe zuiverder de herwonnen bouwstof.

Welke secundaire bouwstoffen bieden wij aan?

 • Gebroken betonpuin 0/56
 • Gebroken mengpuin 0/56
 • Zeefzand

Omdat het uit bouwtechnisch opzicht en het voor het milieu belangrijk is, streeft Lippens Grondwerken ernaar producten van hoogstaande kwaliteit af te leveren. Wij willen dan ook ruimschoots voldoen aan de door overheid opgelegde normering.

COPRO en BENOR gecertificeerd

Wat is hun toepassingsgebied?

 • Gebroken betonpuin
  • Onderfundering type I, volgens SB 250
  • Aanleg werfweg
 • Gebroken mengpuin
  • Onderfundering type I, volgens SB 250
  • Aanleg werfweg
 • Zeefzand
  • Aanvullingen
  • Ophogingen
Meer inlichtingen www.copro.info

Volgende materialen worden eveneens aanvaard:

 • Asfalt zonder teer
 • Roofing
 • Eternit – Ytong
 • PVC – PE buizen
 • PVC folie
 • Alle houtafval
 • Snoeihout – boomstronken
 • Papier en karton
 • Brandbaar restafval (= ambachtelijk afval klasse 2)

Het selectief sorteren is hierbij onmisbaar. Hoe zuiverder het afvalproduct, hoe voordeliger Uw totale kostprijs.