Rioleringsontwerp

Afwatering is een problematiek die de laatste jaren steeds meer heerst. Vlaanderen raakt dichter bebouwd en enorme piekneerslagen komen vaker voor. De natuurlijke infiltratiegebieden (onverhard terrein) worden schaarser en onze openbare riolering en waterlopen kunnen die grote piekhoeveelheden hemelwater niet tijdig doorvoeren. Onze overheid wenst een betere spreiding van de afvoer van deze debieten en eist dat elk verhard terrein of gebouw wordt voorzien van een aangepaste buffering.

Dit zorgt natuurlijk voor een bijkomende kost, MAAR…

U wenst geen grote uitgaven aan ontwerp- en studiebureau’s voor Uw afwateringsprobleem??

U wenst een economisch en onderhoudsvriendelijk ontwerp?

OPLOSSING = LIPPENS GRONDWERKEN

Wij verzorgen niet alleen de realisatie van Uw afwatering, maar beschikken tevens over een EIGEN STUDIEDIENST.

ONTWERP EN DIMENSIONERING VAN RIOLERING EN WATERBUFFER

Door de jarenlange werkervaring kan optimaal worden ingespeeld op Uw specifiek afwateringsprobleem. Op deze manier wordt het meest economische ontwerp uitgewerkt, rekening houdend met Uw visie en waar voldoende plaats is voor overleg.

Daar ontwerp en uitvoering binnen onze eigen mogelijkheden liggen kan Lippens Grondwerken U een kant en klare oplossing aanbieden, met aandacht voor budget, onderhoud en gebruiksvriendelijkheid.