Grondopslag

GrondopslagSedert 2005 werd in de Karreweg 28, bus2 een terrein deels ingericht voor het tussentijds opslaan van grond.

Waarom deze tussentijdse opslag?

 • Grondoverschotten van een werf waar geen onmiddellijke eindbestemming voorhanden is
 • Overname van uitgegraven bodem van werven van derden
 • De bouwtechnische kwaliteit van grond verbeteren
 • Grondstabilisatie door kalk/cement toevoeging
 • Het uitzeven van bodemvreemde materialen uit de grond

Welke producten kunnen wij U aanbieden?

De verschillende grondsoorten

 • Zuivere teelaarde 1ste keus
 • Gezeefde grond
 • Zavel
 • Bekalkte grond

Deze worden gebruikt in eigen projecten, of worden afgehaald door derden.

Wat is het toepassingsgebied?

 • Teelaarde
  • Aanleg tuin, groenzones. Ideaal voor tuinaanleggers.
 • Gezeefde grond
  • Ophogingen
 • Zavel
  • Ophogingen
  • Aanvullingen
 • Bekalkte grond
  • Zeer goed verdichtbaar
  • Aanvulmateriaal rond buizen
  • Ophogingen
  • Aanvullingen
  • Onderfundering

Voor een correcte naleving van de codes van goede praktijk voor het werken met uitgegraven grond (OVAM) staan wij onder toezicht van de erkende bodembeheerorganisatie vzw de Grondbank.

Het doel van deze kwaliteitszorg is om de traceerbaarheid van de verschillende partijen uitgegraven bodem te garanderen en ervoor te zorgen dat het grondverzet geen nieuwe bodemverontreiniging kan veroorzaken.

Voor meer info rond het ketenzorgsysteem www.grondbank.be